Datasäkerhet

Din data är säker hos oss.

Vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och uppfyller alla relevanta bestämmelser enligt Schweiziska dataskyddslagstiftningen. Därför frågar vi efter er tillåtelse att använda och lagra er data, innan ni lämnar en ansökan online, och för att kontrollera era kvalifikationer och ändamål för nuvarande och senare applikationsförfaranden.

Användning av information

I princip är det inte nödvändigt att lämna några personuppgifter när ni besöker vår hemsida.
Icke-personliga användardata, så som typ av webbläsare/version, operationssystem, URL, värdnamn /
IP adress, tid för serverutredning sparas endast för statistiska ändamål vid skapandet av standardiserade loggfiler. Så inga personliga slutsatser kan dras från denna data.

Tredjepartsleverantörer

Piwik:
För att analysera besöksstatistik använder vi oss av Piwik som lagrar data på SFS's interna infrastruktur i Schweiz.

Ingen datakommunikation

Vi avslöjar ingen personlig information om våra användare till någon tredje part, utan uttryckligt tillstånd från den berörda personen.

Lagring och säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och nyttjar up-to-date teknik i vår infrastruktur för att skydda er data.

Rätt till information

Ni har rätt att när som helst fråga efter den information vi har lagrad om er och att få den korrigerad.

Kontakt

Vänligen ställ alla frågor gällande SFS-datasäkerhet, via e-post, till info@sfsservices.biz.

Kontakt

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 62 62

  • Web